رجیستری گوشی موبایل با رعایت همه نکات آن

با شروع طرح گسترده احراز مالکیت تلفن همراه که همگان آن را با نام طرح رجیستری گوشی می شناسند، تغیییرات وسیعی در بازار موبایل ایران بوده ایم. طرح رجیستری گوشی و اجرای آن در طول این مدت مزایای زیادی برای مصرف کنندگان و خریداران گوشی های هوشمند به همراه داشته است. این...

ادامه مطلب